Són les persones les qui ens permeten afrontar nous projectes en comprometre’s amb la part que els pertoca a cadascuna d’elles, tot contribuint dia a dia, amb el seu treball, a aconseguir-ho.

En GIRSA volem primar, com a valor diferencial, que les persones són el nostre millor actiu.

Promoure la igualtat d’oportunitats, afavorir la integració i la diversitat, i procurar a tot el nostre personal un entorn laboral segur, són premisses en la nostra política d’empresa.

Per fer-ho, hem passat de les paraules als fets I hem impulsat mesures com ara:

 ACCÉS A L’OCUPACIÓ

 

 • Processos de selecció de personal que garantisquen condicions d’igualtat d’oportunitats, mèrit i capacitat, publicitat i lliure concurrència

“Borsa d’ocupació temporal per a personal del grup professional Operaris/es 2021”

Amb la finalitat de comptar amb personal idoni per fer front a les necessitats eventuals o temporals que puguen sorgir en les diferents servis que presta l’empresa a la Província de València, així com a les seues instal.lacions de tractament i eliminació de residus.

“Borsa d’ocupació temporal per a personal del grup professional Operaris/es 2020”

Amb la finalitat de comptar amb personal idoni per fer front a les necessitats eventuals o temporals que puguen sorgir en les diferents servis que presta l’empresa a la Província de València, així com a les seues instal.lacions de tractament i eliminació de residus.

SUBSTIUÏDA PER LA BORSA  D’OCUPACIÓ PER AL 2021

 • Oferta d’ocupació 09/2020 Ajudant Técnic/a Estudis
 • Oferta d’ocupació 08/2020 Ajudant Técnic/a Medi Ambient
 • Oferta d’ocupació 07/2020 Palista Planta Picassent (oferta SERVEF 10-2020-430113)
 • Oferta d’ocupació 06/2020 Peó obres medi ambient (oferta SERVEF 10-2020-429707)
 • Oferta d’ocupació 05/2020 Conductor/a C+E Planta Picassent (oferta SERVEF 10-2020-429509)
 • Oferta d’ocupació 04/2020 Operaris/es especialistes Planta Picassent (oferta SERVEF 10-2020-428852)
 • Oferta d’ocupació 03/2020 Operaris/es especialistes Planta Picassent (oferta SERVEF 10-2020-426970)
 • Oferta d’ocupació 02/2020 Operaris/es neteja viària
 • Oferta d’ocupació 01/2020 Conductor/a Planta RNP Picassent
 • Oferta d’ocupació 14/2019 Operari/a carretilla Planta RNP Picassent
 • Oferta d’ocupació 13/2019 Palista Planta RNP Picassent (oferta SERVEF 10-2019-423661)
 • Oferta d’ocupació 12/2019 Encarregat Planta RNP Picassent
 • ANUNCI: PROCÉS DE SELECCIÓ PER AMPLIAR EL NOMBRE D’INTEGRANTS DE LA BORSA D’OCUPACIÓ TEMPORAL
 • Borsa d’Ocupació temporal per a personal del grup professional “operaris/es”  en els serveis i instal.lacions de Gestión Integral de Residuos Sólidos, S.A. – GIRSA – 
 • Oferta d’Ocupació 09/2019 Ajudant tècnic Àrea Medi Ambient
 • Oferta d’Ocupació 08/2019 Ajudant tècnic Àrea Instal.lacions
 • Oferta d’Ocupació 07/2019 Conductor C+E Picassent
 • Oferta d’Ocupació 06/2019 Peó Neteja Viaria
 • Oferta d’Ocupació 05/2019 Auxiliar Instal.lacions
 • Oferta d’Ocupació 04/2019 Peó actuacions mediambiental
 • Oferta d’Ocupació 03/2019 Peó jardineria Sueca
 • Oferta d’Ocupació 02/2019 Conductor C+E Picassent
 • Oferta d’Ocupació 01/2019 Operari Ecoparc Moixent
 • Oferta d’Ocupació 12/2018 Ajudant Técnic Prevenció Riscos Laborals – Codi 515604/0 SERVEF
 • Oferta d’Ocupació 11/2018 Ajudant Técnic Compres i Estudis
 • Oferta d’Ocupació 10/2018 Operari/a neteja oficines
 • Oferta d’Ocupació 09/2018 Operaris/es actuació mediambiental
 • Oferta d’Ocupació 08/2018 Ajudant Técnic Estudis i Licitacions
 • Oferta d’Ocupació 07/2018 Assistent Serveis Municipals
 • Oferta d’Ocupació 06/2018 Peó Producció Picassent
 • Oferta d’Ocupació 05/2018 Aux. Administratiu
 • Oferta d’Ocupació 04/2018 Of. 1ª
 • Oferta d’Ocupació 03/2018 Conductor/a Planta Picassent
 • Oferta d’Ocupació 02/2018 Controller Financier
 • Borsa d’Ocupació temporal per a conductors/es i maquinistes en els serveis i instal.lacions Gestión Integral de Residuos Sólidos, S.A. – GIRSA -SUBSTITUÏDA

Borsa d’Ocupació temporal per a conductors/es i maquinistes en els serveis i instal.lacions Gestión Integral de Residuos Sólidos, S.A. – GIRSA -SUBSTITUÏDA

Borsa d’Ocupació temporal per a personal del grup professional “operaris/es” en els serveis i instal.lacions Gestión Integral de Residuos Sólidos, S.A. – GIRSA -SUBSTITUÏDA

IGUALTAT D’OPORTUNITATS

 • Implantació del I Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i hòmens.(Compromís de la Direcció).
 • Seguiment del Pla d’Igualtat
 • Inclusió en els itineraris formatius d’accions especifiques sobre igualtat.
 • Garantir la no-discriminació per raó de gènere en l’àmbit de la retribució
 • Aconseguir la plena efectivitat del principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats mitjançant mesures que afavorisquen la conciliació entre la vida personal i professional.
 • Implantació d’un protocol davant l’assetjament.

 

TREBALL SEGUR

 • Fomentar la cultura de la prevenció, la seguretat i les condicions saludables de treball.
 • Integrar-la en tots els processos productius i sotmetre els nostres procediments a un estàndard normalitzat.