GIRSA OBTÉ EL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT I PROMOCIÓ D’ÀREES NATURALS DEL MUNICIPI DE SUECA
06 June 2019
Són àrees recreatives i d'ús didàctic en què les tasques de manteniment han de ser un equilibri entre les condicions dels paisatges naturals i les necessitats d'ús, esplai i seguretat dels us...


S’inicien les experiències de camp del Projecte “Smart Mulch” a la finca La Florentina
27 May 2019
Durant el mes de maig, s’ha iniciat la fase de sensorització de les parcel.les d’assaig amb la senyalització de l’arbolat en les parcel.les escollides per a la ...


Nova vida per a l’abocador de residus no perillosos d’Ontinyent
02 May 2019
GIRSA dona un nou pas en el seu compromís amb el medi ambient i amb la societat, arribant a un acord amb les autoritats municipals d’Ontinyent per a que, quan finali...


GIRSA OBTÉ L’AJUDA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE “DESENVOLUPAMENT D’UN NOU INSUM PER A L’AGRICULTURA SOSTENIBLE: MULCH DE PALLA D’ARRÒS AMB INCORPORACIÓ DE BACTERIS PROMOTORES DEL CREIXEMENT DE LES PLANTES (PGPB) I MECANITZACIÓ INTEGRAL DE PROCESSOS. (SMART MULCH)
06 September 2018
El passat dia 19 de Juny de 2018, GIRSA va ser adjudicatària de l'Ajuda d'453.237,75 € sobre un pressupost finançable de 734.633.75 € per a la realització del projecte deDESENVOLUPAME...