Nova vida per a l’abocador de residus no perillosos d’Ontinyent
02 May 2019
GIRSA dona un nou pas en el seu compromís amb el medi ambient i amb la societat, arribant a un acord amb les autoritats municipals d’Ontinyent per a que, quan finali...


GIRSA OBTÉ L’AJUDA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE “DESENVOLUPAMENT D’UN NOU INSUM PER A L’AGRICULTURA SOSTENIBLE: MULCH DE PALLA D’ARRÒS AMB INCORPORACIÓ DE BACTERIS PROMOTORES DEL CREIXEMENT DE LES PLANTES (PGPB) I MECANITZACIÓ INTEGRAL DE PROCESSOS. (SMART MULCH)
06 September 2018
El passat dia 19 de Juny de 2018, GIRSA va ser adjudicatària de l'Ajuda d'453.237,75 € sobre un pressupost finançable de 734.633.75 € per a la realització del projecte deDESENVOLUPAME...


ACTUACIONS MEDIAMBIENTALS
06 September 2018
GIRSA ha executat durant els mesos estivals, diverses actuacions de caràcter mediambiental. Aquestes actuacions han passat des de la recuperació d'espais degradats fins a la instal·lació d'hidrant...


CAMPANYA DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS ORGÀNICS DOMICILIARIS
06 September 2018
2020 és el límit que estableix la legislació vigent perquè el 50% dels residus domèstics han de reciclar-se. Si bé la major part dels diferents tipus de residus domèstics ja es fa, el repte s'e...