GIRSA OBTÉ L’AJUDA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE “DESENVOLUPAMENT D’UN NOU INSUM PER A L’AGRICULTURA SOSTENIBLE: MULCH DE PALLA D’ARRÒS AMB INCORPORACIÓ DE BACTERIS PROMOTORES DEL CREIXEMENT DE LES PLANTES (PGPB) I MECANITZACIÓ INTEGRAL DE PROCESSOS. (SMART MULCH)

06 September 2018

El passat dia 19 de Juny de 2018, GIRSA va ser adjudicatària de l’Ajuda d’453.237,75 € sobre un pressupost finançable de 734.633.75 € per a la realització del projecte de

DESENVOLUPAMENT D’UN NOU INSUM PER A L’AGRICULTURA SOSTENIBLE: MULCH DE PALLA D’ARRÒS AMB INCORPORACIÓ DE BACTERIS PROMOTORES DEL CREIXEMENT DE LES PLANTES (PGPB) I MECANITZACIÓ INTEGRAL DE PROCESSOS. (SMART MULCH)

Aquest Projecte s’emmarca dins de la Convocatòria RESTOS COLABORACIÓN 2017, i proposa la utilització de la palla d’arròs que es produeix com a excedent en l’Albufera de València com “mulch” (cobertura del sòl) en diferents cultius cítrics i altres fruiters.

L’ús concret que se li pretén donar a la palla és utilitzar-la com cobertura del sòl en diferents cultius de fruiters, per tal d’estalviar aigua de reg, disminuir els costos de gestió de les males herbes i millorar l’estructura física del sòl, a alhora de facilitar nutrients als cultius a través de la fixació de nitrogen atmosfèric per bacteris diazótrofes adaptades i inoculades artificialment.

Amb aquesta acció es pretén donar solució a un problema mediambiental i de salut pública de gran importància a l’Albufera de València, convertint la palla d’arròs, que actualment és un subproducte / residu d’origen agrícola, en un nou input, dotat d’alt valor afegit, que puga ser traslladat al mercat agrícola. Totes les tecnologies desenvolupades poden ser replicades en altres àrees de producció arrossera, tant a nivell nacional com internacional.

El projecte té una durada prevista de 4 anys, finalitzant el desembre de 2021. Amb aquest projecte, l’empresa GIRSA posa en marxa el seu pla de I + D + i, proposant el desenvolupament de productes i serveis innovadors orientats a la millora de la gestió dels residus.