ACTUACIONS MEDIAMBIENTALS

06 September 2018

GIRSA ha executat durant els mesos estivals, diverses actuacions de caràcter mediambiental. Aquestes actuacions han passat des de la recuperació d’espais degradats fins a la instal·lació d’hidrants per a la protecció de zones boscoses.

Alpuente
(Els Serrans, València)

Recuperació mediambiental

Sot de Chera
(Els Serrans, València)

Bassa per abeurador natural

Alpuente
(Els Serrans, València)

Hidrants per a la protecció contra incendis

Dos Aguas
(Hoya de Buñol, València)

Hidrants per a la protecció contra incendis