S’inicien les experiències de camp del Projecte “Smart Mulch” a la finca La Florentina

27 May 2019

Durant el mes de maig, s’ha iniciat la fase de sensorització de les parcel.les d’assaig amb la senyalització de l’arbolat en les parcel.les escollides per a la fase experimental.

Amb la finalitat d’eliminar factors que distorsionen els resultats experimentals, es plantegen les experiències en tres zones de cultiu de climatología i sòls diferents (Pedralba, Alcúdia i Alzira), amb dos tipus de cultiu de diferent comportament (taronger i caqui) i, per últim, en dos agrosistemes oposats: cultiu convencional i ecològic.

La parcel·la per la qual s’ha començat està situada dins de la mítica finca de La Florentina, exemple d’explotació agroecològica, sostenible econòmicament des de fa més de 20 anys, en la qual es poden veure mecanismes i sistemes de producció ecològics completament implantats i consolidats. Aquesta col·laboració hem de agrair-al no menys mític personatge de l’agricultura valenciana, senyor Vicente Borrás, exdirector de l’Escola de Capatassos Agrícoles de Catarroja, principal impulsor de la investigació sobre micorizes i propietari de la finca. 

Durant el senyalització de l’arbrat, en aquest cas Caqui de producció ecològica i la parcel·la de Caqui de producció convencional; en l’emplaçament de l’Alcúdia, van estar presents el propietari de la finca La Florentina, Vicente Borrás, científics de la UPV com Vicente Castell, personal de GIRSA amb Ana Pérez del departament de Qualitat i Pere López Responsable del projecte i alumnes del Col·legi Puresa de Maria, aquestes últimes realitzant un treball final de curs sobre l’abast del projecte Smart Mulch.

 A les parcel·les escollides es col·loca una cobertura de palla (mulch) al terra de determinats arbres i s’introdueixen sensors d’humitat i temperatura a diferents profunditats, per tal d’observar “en línia” el comportament de l’aigua en el sòl depenent de la utilització o no de la cobertura de palla. Les dades obtingudes s’envien en temps real a un servidor web a disposició dels investigadors implicats en aquesta part del projecte.