GIRSA OBTÉ EL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT I PROMOCIÓ D’ÀREES NATURALS DEL MUNICIPI DE SUECA

06 June 2019

Són àrees recreatives i d’ús didàctic en què les tasques de manteniment han de ser un equilibri entre les condicions dels paisatges naturals i les necessitats d’ús, esplai i seguretat dels usuaris

En paral·lel, es protegeixen les espècies d’alt valor biològic, mitjançant tècniques conservacionistes, permetent la divulgació i la visita per grups d’estudiants i altres col·lectius que ho sol·licitin.

S’estàn aplicant noves tècniques de reutilització de les restes vegetals en forma de mulch i aporte orgànic i se li està donant visibilitat a estos processos mitjançant senyalització de les zones i cartells descriptius.