GIRSA posa en marxa el seu pla I+D+i, proposant el desenvolupament de productes i serveis innovadors orientats a la millora de la gestió de residus.

17 gener 2018

El passat 13 de desembre, el consorci format per GIRSA, la UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA i la UNIVERSIDAD DE LEÓN presentà el Projecte d’I+D+i nomenat “SMART MULCH”, amb un pressupost de 822.996€ i d’una duració estimada de 4 anys, enmarcat dins de la Convocatoria Retos Colaboración 2017, proposant la utilització de la palla d’arròs com a “mulch” (cobertura del sòl) en diferents cultius cítrics i altres tipus d’arbres fruiters.

L’objectiu principal del projecte és el desenvolupament d’un “mulch intel.ligent” confeccionat amb palla d’arròs, a la qual s’incopora cultius de bacteris promotores del creiximent de les plantes (PGPB), per tal d’incrementar els avantatges agronòmiques del seu ús.

Amb aquesta proposta, es pretén donar solución a un problema mediambiental de gran importància en l’Albufera de València, transformant la palla d’arròs, que en l’actualitat és un subproducte/residu d’origen agrícola, en un nou insum, dotat d’elevat valor afegit, que puga tornar a ser introduït al mercat.