El Comité de Compliance Penal  de GIRSA és l’Òrgan encarregat d’examinar el compliment del Còdic d’ética i conducta, monitoritzar el Canal de denúncies, garantir que, en cap cas, s’adoptarà cap mesura o represalia contra els denunciants de bona fe i realizar l’anàlisi rigorós de les comunicacions que tinguen lloc mitjançant este canal, tractant-les amb la máxima reserva i confidencialitat.

Per a totes les denúncies rebudes, des de GIRSA garantim una anàlisi oportú, independent i confidencial. El Comité de Compliance no revelarà el nom del denunciant de bona fe, excepte en el cas que el denunciant done el seu consentiment exprés  o siga requerit per les autoritats amb potestat, en aquest  cas, el denunciant sería prèviament informat.

GIRSA es compromet a dur a terme els procesos disciplinaris, sancionadors i judicials, segons corresponga, fins la resolución dels mateixos.


Aquest website està protegit per reCAPTCHA y Google Política de privacitat i Termes de servei