GIRSA col·labora amb AITEX dins el PROGRAMA CIRCLE-2018 INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT D’UN MODEL ECONÒMIC BASAT EN LA REVALORITZACIÓ DE RESIDUS / subproductes ENTRE ELS PRINCIPALS SECTORS PRODUCTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

05 September 2018

El PROJECTE CIRCLE-2018 se centra en la investigació d’estratègies de revaloració de residus de diferents sectors industrials valencians per a l’establiment d’un model d’economia circular. Sent els aspectes tècnics destacables:

  • Anàlisi de les possibilitats de revaloració de residus de diferents sectors industrials valencians en l’àmbit tèxtil, fent ús de tecnologies pròpies del sector.
  • Anàlisi de les possibilitats de revaloració de residus tèxtils en diferents sectors industrials de la Comunitat Valenciana.

 

Atès que GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS SÒLIDS, SA en la seua Planta de Classificació i Valorització de residus no perillosos, situada al Pol. Ind. Joan Carles I de Picassent, efectua el tractament de matalassos, entre d’altres residus, els subrproductos resultants d’aquest tractament són presos com a base per al projecte CIRCLE- 2018