Certificado ISO 9001 Certificado ISO 14001 Certificado OHSAS 18001

C/Profesor Beltran Baguena 4 -Edificio Trade Center - Oficina 113 - 46009 Valencia
Tel.96 339 18 50 - Fax: 96 393 30 69 - girsa@girsa.es


Subministraments


 • girsa-suministros-3
 • suministros2
 • girsa-suministros-5
 • suministros1
 • girsa-suministros-4
 • girsa-suministros-6
 • girsa-suministros-1

L’oferta de gestió integral de residus es completa amb:

 • Subministraments de maquinària, instal·lacions i equips
 • Subministrament de contenidors:
  • Contenidors de RSU
  • Contenidors de recollida Selectiva
  • Contenidors soterrats
 • Subministrament d’equips Autocompactadors de residus.
 • Mobiliari i equipament urbà, elements de senyalització, etc.

En tots els casos, amb l’assessorament tècnic de GIRSA per a garantir la millor solució a les demandes del client i sempre amb la possibilitat de concertar servicis complementaris d’arrendament, manteniment, neteja i desinfecció, etc.

Top