Certificado ISO 9001 Certificado ISO 14001 Certificado OHSAS 18001

C/Profesor Beltran Baguena 4 -Edificio Trade Center - Oficina 113 - 46009 Valencia
Tel.96 339 18 50 - Fax: 96 393 30 69 - girsa@girsa.es


Recollida de Residus Sòlids Urbans i Neteja Viària

girsa-recogida de residuos solidos urbanos

Un servici que s’exercix en un 100% en la via pública, està fortament condicionat per la configuració urbanística dels carrers i els barris, la densitat de la població, els hàbits dels seus habitants, etc. Tot influïx en la capacitat de generació de residus i per tant en les necessitats d’arreplega dels mateixos.

Fruit d’eixa experiència és la nostra capacitat de dissenyar programes d’Arreplega de Residus Sòlids Urbans  i neteja viària adequats a les necessitats i característiques de cada municipi, determinant, en cada cas, l’elecció dels equips i l’assignació i organització dels recursos idonis, i col·laborant, al seu torn, al desenrotllament sostenible de l’àmbit local.

Top