Certificado ISO 9001 Certificado ISO 14001 Certificado OHSAS 18001

C/Profesor Beltran Baguena 4 -Edificio Trade Center - Oficina 113 - 46009 Valencia
Tel.96 339 18 50 - Fax: 96 393 30 69 - girsa@girsa.es


Planificació, Estudis i Projectes

Des del seu origen, GIRSA ha sigut pionera a oferir solucions per a l’emmagatzemament, tractament i eliminació de qualsevol tipus de residus i recuperació d’espais degradats.

A través dels plans de la Diputació de València, dotem a la pràctica totalitat de la província d’infraestructures adequades per a la gestió de residus urbans, gestionant l’abocament controlat de residus, executant projectes d’eliminació d’abocadors incontrolats, implementant projectes de millora en les instal·lacions de tractament de residus, etc.

L’any 1995, es va construir el primer ecoparc de la Comunitat Valenciana, que va suposar l’arrancada d’un ambiciós “Plan d’arreplega selectiva”. Açò ens va situar, com la primera província a nivell nacional en este tipus d’instal·lacions, amb la construcció i posterior explotació d’ecoparcs al llarg de tota la Província de València.

Tot això va ser, i continua sent possible, gràcies a l’àrea de Planificació, Estudis i Projectes que, composta de tècnics qualificats i especialitzats, treballa cada dia per a donar servici a la infraestructura productiva de l’empresa, dissenyant els projectes demandats pels nostres clients i proposant iniciatives en l’entorn local, viables i sostenibles.

Top