Certificado ISO 9001 Certificado ISO 14001 Certificado OHSAS 18001

C/Profesor Beltran Baguena 4 -Edificio Trade Center - Oficina 113 - 46009 Valencia
Tel.96 339 18 50 - Fax: 96 393 30 69 - girsa@girsa.es


Gestió d’Abocadors Controlats

Gestión de Vertederos Controlados

GIRSA disposa d’abocadors de residus no perillosos, completant d’esta manera nostra oferta de gestió integral de residus, procedisquen tant dels processos fabrils de l’activitat industrial com del comerç i domiciliaris.

En ells s’opera amb les tècniques de tractament i eliminació més avançades.

Top