Certificado ISO 9001 Certificado ISO 14001 Certificado OHSAS 18001

C/Profesor Beltran Baguena 4 -Edificio Trade Center - Oficina 113 - 46009 Valencia
Tel.96 339 18 50 - Fax: 96 393 30 69 - girsa@girsa.es


Ecoparcs

girsa-ECOPARQUES

Els Ecoparcs són centres d’arreplega i selecció de residus domèstics, pròxims al nucli urbà, perquè els ciutadans puguen depositar per separat en una sèrie de contenidors, diferents residus domiciliaris, a excepció dels orgànics, aconseguint d’esta manera complementar l’arreplega tradicional, assegurant la correcta gestió del residu i potenciant el seu reciclatge.

Top