Certificado ISO 9001 Certificado ISO 14001 Certificado OHSAS 18001

C/Profesor Beltran Baguena 4 -Edificio Trade Center - Oficina 113 - 46009 Valencia
Tel.96 339 18 50 - Fax: 96 393 30 69 - girsa@girsa.es


Destrucció Certificada de Documents

girsa-DESTRUCCIÓN CERTIFICADA DE DOCUMENTOS
En general, i a pesar que la gestió de la Protecció de Dades de Caràcter Personal s’ha convertit en una prioritat, i hi ha una clara consciència del risc que suposa la falta de control sobre la informació que generem, el suport paper continua sent moltes vegades un graó perdut en l’aplicació de les polítiques de seguretat, tant en les empreses com en l’Administració Pública.

En molts casos, es desconeix la metodologia utilitzada en l’arreplega i el tractament del paper rebutjat i, és possible, que els sistemes que s’empren per a reciclar o destruir els documents, no siguen apropiats per a garantir que la informació deixa de ser accessible a tercers, o no complisquen amb la legislació mediambiental. D’altra banda, planificar i integrar en els processos la gestió de la Protecció de Dades de Caràcter Personal, és un requisit indispensable per a accedir a qualsevol certificació de qualitat.

Des de la premissa que reciclar no equival a destruir, la normativa europea marca el nivell 3 de trituració, que és el que equival a un nivell de destrucció que impediria, en tot cas, una possible reconstrucció manual del document.

El servici de destrucció de documents de GIRSA, seguix un metòdic procés de tractament de documentació confidencial, que utilitza com a referència la norma UNIX EN 15713:2010 Destrucció segura del material confidencial. Codi de bones pràctiques.

El procés consta de les fases següents:

  • Arreplega en les seues instal·lacions.
  • Emissió de document contractual.
  • Transport fins a la instal·lació de destrucció i pesada de la documentació.
  • Destrucció dels documents segons el nivell 5 de la norma UNI EN 15713:2010. Destrucció Nivell 3 de la Norma Internacional DIN 32757-1: 1995-01(Documents personals i confidencials amb àrea màxima de partícula ≤ 320 mm2).
  • Emissió de Certificat de destrucció final i recuperació ecològica.
  • Assegurament Nivell 4 per compactació material, per a expedició a planta Valorizadora.
Top