Certificado ISO 9001 Certificado ISO 14001 Certificado OHSAS 18001

C/Profesor Beltran Baguena 4 -Edificio Trade Center - Oficina 113 - 46009 Valencia
Tel.96 339 18 50 - Fax: 96 393 30 69 - girsa@girsa.es


Servici Públic d’Arreplega i Transport a Centre de Tractament de Residus Urbans No Selectius del Municipi de Moixent

La proposta dissenyada per GIRSA per al Servici Públic d’Arreplega i Transport a Centre de Tractament de Residus Urbans No Selectius de Moixent, ha sigut la triada per l’Ajuntament, que el 31 d’Octubre ens ha adjudicat el servici. Amb este nou contracte GIRSA consolida la seua implantació en la zona.

Top