Certificado ISO 9001 Certificado ISO 14001 Certificado OHSAS 18001

C/Profesor Beltran Baguena 4 -Edificio Trade Center - Oficina 113 - 46009 Valencia
Tel.96 339 18 50 - Fax: 96 393 30 69 - girsa@girsa.es


Servici de Recollida i Transport de Residus Sòlids Urbans del Municipo de Manuel

El 5 d’Abril de 2013, l’Ajuntament de Manuel ens va comunicar l’adjudicació del Contracte del Servici de Recollida i Transport de Residus Sòlids Urbans del municipi, que G.I.R.S.A. prestarà el servici durant els pròxims tres anys, huit mesos i vint-i-dos dies prorrogables, per dos anys naturals més.

Top