Certificado ISO 9001 Certificado ISO 14001 Certificado OHSAS 18001

C/Profesor Beltran Baguena 4 -Edificio Trade Center - Oficina 113 - 46009 Valencia
Tel.96 339 18 50 - Fax: 96 393 30 69 - girsa@girsa.es


Restauració ambiental de l’Abocador de Vall d’Uixo

Restauración ambental del Vertedero de Vall d'Uixo02

Girsa ha dut a terme el segellat i restauració ambiental de l’abocador situat en la Partida El Garrut de la localitat de Vall d’Uixo (Castelló) . Esta obra ha sigut adjudicada a GIRSA amb un pressupost de 1.750.549,20 EUR. A la inuguración van assistir diverses autoritats locals i provincials, d’entre les que cal assenyalar la del Conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda, Sr. D. Jose Ramón garcía Antón.





Top