Certificado ISO 9001 Certificado ISO 14001 Certificado OHSAS 18001

C/Profesor Beltran Baguena 4 -Edificio Trade Center - Oficina 113 - 46009 Valencia
Tel.96 339 18 50 - Fax: 96 393 30 69 - girsa@girsa.es


Projecte de posada en valor d’arbres monumentals i construcció d’àrea recreativa en l’entorn de l’aldea d’Estenas, TM d’Utiel, València

PROYECTO DE PUESTA EN VALOR DE ÁRBOLES MONUMENTALES Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA EN EL ENTORNO DE LA ALDEA DE ESTENAS, TM DE UTIEL, VALENCIA

L’execució d’este Projecte suposa un valor afegit a la restauració mitjà ambiental de l’entorn històric per la seua integració paisatgística i per la recuperació de l’espai degradat per al seu ús i gaudi.

Top