Certificado ISO 9001 Certificado ISO 14001 Certificado OHSAS 18001

C/Profesor Beltran Baguena 4 -Edificio Trade Center - Oficina 113 - 46009 Valencia
Tel.96 339 18 50 - Fax: 96 393 30 69 - girsa@girsa.es


Posada en marxa de l’Abocador de Residus No Perillosos de Pedralba

Els informem que a partir del pròxim mes de març de 2014, Gestió Integral de Residus Sòlids, S.A. (G.IR.S.A.) posa a disposició dels seus clients un nou Abocador de Residus No Perillosos totalment legalitzat amb número d’inscripció en el Registre d’Instal·lacions de la Comunitat Valenciana 494/AAI/CV.

Instalaciones

L’Abocador de Residus No Perillosos es troba en la direcció següent: Partida La Salada, Polígon 1, Parcel·les 314-334; 46164 – Pedralba (València) . En esta pàgina trobarà la seua ubicació exacta i la resta d’informació.

No obstant això, en cas d’estar interessats, poden contactar en el següent número de telèfon: 963391850 o en la direcció de mail: girsa@girsa.es.

Top