Certificado ISO 9001 Certificado ISO 14001 Certificado OHSAS 18001

C/Profesor Beltran Baguena 4 -Edificio Trade Center - Oficina 113 - 46009 Valencia
Tel.96 339 18 50 - Fax: 96 393 30 69 - girsa@girsa.es


Nova planta de residus a Picassent

Els informem que el pròxim dia 15 d’octubre de 2010, Gestió Integral de Residus Sòlids, S.A. (G.I.R.S.A.) posa a la seua disposició una nova planta de classificació i valoració de residus totalment legalitzat, ubicat en el terme municipal de Picassent, carrer Marchaleta, 3 (Polígon Industrial Rei Joan Carles I) . En cas d’estar interessats, el nostre número de contacte amb el Departament d’Administració de G.I.R.S.A. es el 963 391 850 (Srta. Noelia)”.
Top