Certificado ISO 9001 Certificado ISO 14001 Certificado OHSAS 18001

C/Profesor Beltran Baguena 4 -Edificio Trade Center - Oficina 113 - 46009 Valencia
Tel.96 339 18 50 - Fax: 96 393 30 69 - girsa@girsa.es


Nosaltres

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS S.A. (GIRSA) , naix l’any 93 de la mà de l’Excma. Diputació Provincial de València, amb clara vocació de servici als Ajuntaments en el sector mediambiental. Amb este objecte va desenrotllar un pla provincial que va dotar a la pràctica totalitat de la província de València d’infraestructures adequades per a la gestió de residus urbans.

Des de 1999, l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (F.C.C.),participa en un 49% en el capital social de GIRSA.

Després de vint anys de servici públic, el nostre repte és continuar sent un referent per als Municipis de la Província, per a això, hem ampliat l’oferta de servicis a la comunitat, apostant per la gestió sostenible, la posada en valor d’espais degradats i l’impuls de solucions globals d’eficiència energètica.

Hui, contribuïm també a la millora del nostre medi a través d’instal·lacions destinades al tractament de residus industrials, estenent la nostra oferta de gestió integral de residus a l’àmbit privat.

girsa-recogida de residuos solidos urbanos

UN EQUIP AMB VOCACIÓ DE SERVICI

L’èxit de la labor de GIRSA amb els Ajuntaments i Administracions Públiques en general, es deu no sols a què som capaços de respondre oferint la millor tecnologia disponible, sinó, principalment, a la implicació, experiència i qualificació del seu equip humà.

Dia a dia, comprovem que comptar amb els millors professionals del sector és el resultat d’una aposta decidida pel capital humà de l’empresa, des de la convicció del valor afegit que les persones aporten al nostre compromís amb el servici.

Considerem, a més, que el respecte als drets fonamentals dels treballadors, és essencial per a logar la màxima qualitat en els servicis que prestem, i una de les claus per a mantindre la competitivitat de l’empresa.

Fomentar la seguretat i les condicions saludables de treball, el desenrotllament professional, la igualtat i la integració de persones amb discapacitat, són valors amb què ens hem compromés i que sustenten la nostra activitat empresarial.

COMPROMÍSgirsa-girsanet

GIRSA, conscient del compromís que contrau amb la societat en l’exercici de les seues activitats, ha establit, implantat i implementant un Sistema de Gestió Integrat, en el que s’engloben: la Gestió de Qualitat, la Gestió Ambiental i la Gestió de Prevenció de Riscos Laborals, fonamentat en la MILLORA CONTÍNUA, la SATISFACCIÓ DEL CLIENT, la PROTECCIÓ DE LA SALUT DELS TREBALLADORS i la PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT.

Per a això, totes les nostres activitats se troben certificades atenent als estàndards internacionals:

  • Qualitat: ISO 9001:2008
  • Medi Ambient: ISO 14001:2004
  • Seguretat i Salut en el Treball: OHSAS 18001:2007

 Top