Certificado ISO 9001 Certificado ISO 14001 Certificado OHSAS 18001

C/Profesor Beltran Baguena 4 -Edificio Trade Center - Oficina 113 - 46009 Valencia
Tel.96 339 18 50 - Fax: 96 393 30 69 - girsa@girsa.es


Abocador de RNP d’Ontinyent

 

Deposit controlat de Residus No Perillosos ubicat en un punt estratègic en la zona sud de valència i amb capacitat inicial para més de 1.000.000 de m3.

La seua activitat es va iniciar l’any 2003 amb l’objectiu d’albergar els rebutjos (fracció no aprofitable dels residus) procedents de plantes de tractament i classificació de residus industrials no perillosos (R.N.P) , així com els residus de procedència Industrial que no estiguen classificats com perillosos (R.S.I.: Residus Sòlid Industrial no Perillós) , concretament, aquells residus que no poden ser sotmesos a procés de classificació.Top