Certificado ISO 9001 Certificado ISO 14001 Certificado OHSAS 18001

C/Profesor Beltran Baguena 4 -Edificio Trade Center - Oficina 113 - 46009 Valencia
Tel.96 339 18 50 - Fax: 96 393 30 69 - girsa@girsa.es


Abocador de RNP de Pedralba

 

Deposit controlat de Residus No Perillosos ubicat en el terme municipal de Pedralba i amb capacitat inicial para més de 300.000 de m3

Inici la seua activitat l’any 1993 amb l’objectiu d’albergar els residus sòlids urbans del municipi i comarques pròximes, arran de la posada en marxa del Pla Zonal de Residus Solguts s’ha modificat la seua activitat per a albergar residus no perillosos, procedents de plantes de tractament i classificació de residus industrials no perillosos (R.N.P) , així com els residus de procedència Industrial que no estiguen classificats com perillosos (R.S.I.: Residus Sòlid Industrial no Perillós) , concretament, aquells residus que no poden ser sotmesos a procés de classificació.

InstalacionesTop