Certificado ISO 9001 Certificado ISO 14001 Certificado OHSAS 18001

C/Profesor Beltran Baguena 4 -Edificio Trade Center - Oficina 113 - 46009 Valencia
Tel.96 339 18 50 - Fax: 96 393 30 69 - girsa@girsa.es


GIRSA amplia la seua certificació a l’esquema OHSAS 18001:2007

ohsas18001

A finals del 2010, Gestió Integral de Residus Sòlids, S.A. va aconseguir la certificació basada en l’esquema OHSAS 18001:2007, sent l’entitat certificadora IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACIÓ, S.L. El sistema implantat i certificat s’ha integrat totalment amb els sistemes que ja es disposaven. És a dir, en l’actualitat GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS SÒLIDS, S.A. compta amb les certificacions següents:

    • QUALITAT (ISO 9001:2008)
    • MEDI AMBIENT  (14001:2004)
    • OHSAS 18001:2007
Top