Certificado ISO 9001 Certificado ISO 14001 Certificado OHSAS 18001

C/Profesor Beltran Baguena 4 -Edificio Trade Center - Oficina 113 - 46009 Valencia
Tel.96 339 18 50 - Fax: 96 393 30 69 - girsa@girsa.es


Gestió del Servici Públic d’Arreplega de Residus de Macastre

Amb data 13 de Novembre de 2013, s’adjudica a Gestió Integral de Residus Sòlids, S.A. (G.I.R.S.A.) per part de l’Ajuntament de Macastre, la Gestió del Servici Públic d’Arreplega de Residus en el municipi

Top