Certificado ISO 9001 Certificado ISO 14001 Certificado OHSAS 18001

C/Profesor Beltran Baguena 4 -Edificio Trade Center - Oficina 113 - 46009 Valencia
Tel.96 339 18 50 - Fax: 96 393 30 69 - girsa@girsa.es


Execució carril Bici (UTIEL)

Ejecución carril bici Utiel

Actuació encaminada a fomentar la promoció mediambiental del municipi d’Utiel i de les seues aldees, millorant els aspectes indesitjables de contaminació i sorolls que genera el tràfic motoritzat, per mitjà de l’alternativa del foment de l’ús de la bicicleta, així com afavorint els desplaçaments de vianants entre nuclis pròxims, es presenta una memòria valorada per a la construcció d’un carril bici i una via de vianants que unisca les aldees de Les Casas i Els Corrals de forma totalment segregada del tràfic motoritzat, afavorint la comunicació segura entre ambdós nuclis, la promoció mediambiental i el desenrotllament rural dels mateixos.

Pressupost d’execució material = 88.225,59 €

Top