Certificado ISO 9001 Certificado ISO 14001 Certificado OHSAS 18001

C/Profesor Beltran Baguena 4 -Edificio Trade Center - Oficina 113 - 46009 Valencia
Tel.96 339 18 50 - Fax: 96 393 30 69 - girsa@girsa.es


El CP Joan XXIII cobrirà el 100% de la seua demanda energètica amb la instal·lació d’un sistema d’energia geotèrmica

L’Ajuntament de Torrent va acollir ahir la presentació de l’auditoria energètica del CP Joan XXIII, realitzat per l’empresa GIRSA. Este treball permetrà prendre les mesures necessàries per a millorar l’eficiència energètica del centre educatiu, a més de dotar al centre d’educació infantil de calefacció central en totes les aules, ja que fins al moment no disposava d’ella.

Este projecte contempla la instal·lació d’un sistema d’energia geotèrmica en els dos edificis que es compon el col·legi i es troba inclòs dins de l’actuació “Fomento de l’ús més eficaç de l’energía” del projecte d’Iniciativa Urbana del Xenillet, cofinançat pel Fons Europeu de Desenrotllament Regional (FEDER) i l’Ajuntament.

El col·legi Públic Joan XXIII es troba dividit en dos edificis: un el d’Educació Infantil ubicat en la c/Malvarrosa i un altre l’edifici d’Educació Primària ubicat en la Partida Alter, a què s’arriba a través de la passarel·la de vianants, a l’altre costat del barranc. Per este motiu, els treballs de l’auditoria s’han dividit en dos parts independents. En ambdós casos s’ha analitzat la situació actual, així com les dades de consum energètic i la seua distribució en les diferents instal·lacions, usos i servicis elèctrics, de climatització, calefacció, sistemes informàtics i electrodomèstics.

En el col·legi d’Educació Infantil el 56% de l’energia consumida correspon a calefacció i el 32% en il·luminació. A més, actualment el centre no està degudament climatitzat, i no cobrix la demanda necessària en calefacció, ja que fins ara es cobrixen les necessitats amb radiadors elèctrics que no són eficients i disparen el consum.

Per a resoldre esta situació, es va a dotar al centre de radiadors en totes les aules, que usaran l’energia geotèrmica. La instal·lació d’esta energia renovable consistix en l’intercanvi de calor amb el subsòl, aprofitant la temperatura constant d’este. Este intercanvi de calor es produïx gràcies a la bomba de calor geotèrmica i a l’intercanviador soterrat. Les canonades en el sistema vertical d’energia geotèrmica estan situades entre 50 i 150 metres per davall del sòl des d’on extrauen la calor a l’hivern.

La instal·lació en el col·legi d’educació infantil estarà formada per 14 perforacions de 100 metres de profunditat. Este sistema de calefacció permetrà un estalvi de més de 1.000 euros en la factura elèctrica, ja que d’una mitjana de consum actual de 3.342’26 EUR s’estima que es reduirà als 2.535’66 EUR, tenint en compte que el consum futur inclourà la calefacció central de què fins ara manca.

A més, per a millorar l’eficiència energètica del centre està prevista la instal·lació d’interruptors programables, que limiten el temps que roman encesa una llum, evitant consums innecessaris en els períodes en què el col·legi no té activitat. També s’instal·laran sensors de presència per infrarojos en neteges i corredors, perquè les llums s’encenguen només quan hi haja persones en ells.

Finalment, en cada una de les aules s’instal·larà un sistema de control de llum en cada llum, que permetrà que estes s’encenguen només quan la llum natural no siga prou.

Quant a l’edifici d’Educació Primària, el 40% de l’energia consumida correspon a calefacció per gasoil i el 30% a il·luminació. En este edifici també s’instal·larà un sistema de climatització geotèrmica, formada per una instal·lació de 20 perforacions de 100 metres de profunditat. Per a aprofitar la instal·lació actual de radiadors es mantindrà la caldera actual com a suport en moments puntuals.

A més, les millores també inclouen la instal·lació d’interruptors programables, el control del consum elèctric, la millora de la il·luminació per mitjà d’un sistema de control d’il·luminació i la instal·lació de climatització geotèrmica, entre altres. En este cas, la factura elèctrica també es reduirà d’una manera molt significativa, ja es passarà d’una mitja actual de consum de 9.732’6 € a los 5.259’38 €

Fuente: Elperiodic.com
Top