Certificado ISO 9001 Certificado ISO 14001 Certificado OHSAS 18001

C/Profesor Beltran Baguena 4 -Edificio Trade Center - Oficina 113 - 46009 Valencia
Tel.96 339 18 50 - Fax: 96 393 30 69 - girsa@girsa.es


Càrrega i Transport de Lixivados generats en els Abocadors d’Ador i Chelva

GIRSA realitzarà els treballs de càrrega i transport de lixiviats dels abocadors d’Ador i Chelva. El servici es realitzarà després de l’adjudicació de l’Excma. Diputació Provincial de València de 24 de Maig de 2013, i s’emmarca dins els treballs post-clausura establits pel Reial Decret 1481/2001 que regula l’eliminació de residus per mitjà de depòsit en abocador i les obligacions de l’entitat explotadora després de la seua clausura definitiva.

Top