Certificado ISO 9001 Certificado ISO 14001 Certificado OHSAS 18001

C/Profesor Beltran Baguena 4 -Edificio Trade Center - Oficina 113 - 46009 Valencia
Tel.96 339 18 50 - Fax: 96 393 30 69 - girsa@girsa.es


Cada valencià genera 1,3 quilograms de fem al dia

Els valencians suspenen estrepitosament en hàbits mediambientals, almenys, en la qual cosa a residus sòlids es referix. Així es desprén d’un informe publicat ahir per Consumer Eroski, en el que s’establix que cada habitant genera un 3% més de fem que fa quatre anys, i se suspén en reciclatge. En xifres concretes, cada veí produïx 1,38 quilos diaris, mentres que la mitjana espanyola se situa en 1,32.

El Pla Nacional de Residus Sòlids, d’aplicació gradual, establix per als pròxims anys el reciclatge del 70% del vidre que s’arreplega, el 65% del paper cartó i el 30% dels plàstics, sense oblidar el 60% de les piles. A València només es recupera el 44% del vidre, el 31% del paper cartó, el 22% d’envasos i el 24% de piles, “lo que significa que València està lluny de complir amb els objectius exigidos”, establix l’informe. Quant a contenidors, València complix de forma ajustada amb les exigències. L’aspecte positiu que destaca l’informe és l’existència d’un ecoparc fix i altres tres mòbils.

Només Alacant, Barcelona, Bilbao, Granada, Madrid, Vitòria i Saragossa van aconseguir reduir el fem total produïda.

Font: lasprovincias.es
Top