Certificado ISO 9001 Certificado ISO 14001 Certificado OHSAS 18001

C/Profesor Beltran Baguena 4 -Edificio Trade Center - Oficina 113 - 46009 Valencia
Tel.96 339 18 50 - Fax: 96 393 30 69 - girsa@girsa.es


Adjudicació del Contracte de Servicis de Recollida de Residus Sòlids Urbans (RSU) a Alborache

L’Ajuntament d’Alborache ha tornat a confiar en G.I.R.S.A. per a la realització del servici de Recollida de Residus Sòlids Urbans (RSU) amb l’adjudicació del contracte el 2 d’Agost de 2013. Estem molt satisfets de poder continuar amb la nostra labor en tots aquells municipis que trien la nostra proposta com la més avantatjosa per als interessos municipals.

Top